Search This Blog/搜尋羽球物語內容

9.10.08

China National Badminton Championships 2008

China National Badminton Championships 2008
Venue: Suzhou, Jiangsu Province
Team Event: Oct 8~12, 2008
Individual Event: Oct 13~19, 2008
Schedules: download
Entry List & Draw: download
Players of Main Draw:
32 entries each individual event, including Lin Dan, Chen Jin, Chen Yu, Chen Hong, Lu Lan, Wang Lin, Wang Yihan, ZHU Jingjing, Jiang Yanjiao, Cai Yun, Xie Zhongbo, Guo Zhendong, He Hanbin, Xu Chen, Du Jing, Yu Yang, Guo Lin, Wei Yili, Zhang Yawen,...
Live Streaming Services:
CCTV5
Oct 12, 2008 16:55 ~ 18:00 Live Women's Team Final Matches
Oct 12, 2008 18:30 ~ 21:30 Live Men's Team Final Matches
Oct 17, 2008 14:25 ~ 16:15 Live Individual Event QF Matches
Oct 18, 2008 08:35 ~ 10:45 Live Individual Event SF Matches
Oct 19, 2008 17:10 ~ 18:00 Live Individual Event Final Matches
Oct 19, 2008 18:35 ~ 19:30 Live Individual Event Final Matches

Links of Video Download:
Team Event - Women's Final Matches
Wang Xin (Ba Yi) vs Xie Xingfang (Guangdong) - File1 (3rd set)
Fong Chen/Li Xuerui (Ba Yi) vs Yao Guojun/Peng Yu (Guangdong) - N/A
Zhu Jingjing (Guangdong) vs Jiang Yanjiao (Ba Yi) - File1 (3rd set)
Yang Wei/Zhang Jiewen (Guangdong) vs Zhao Tingting/Pan Pan - File1 File2
Liu Jian (Guangdong) vs Liu Xin (Ba Yi) - File1 File2
Team Event - Men's Final Matches
Chen Jin (Jiangsu) vs Gong Weijie (Fujian) - File1 File2
Sun Junjie/Tao Jiaming (Jiangsu) vs Wei Yanxiang/Hong Wei (Fujian) - File1 File2
Qiu Yanbo (Jiangsu) vs Chen Hong (Fujian) - File1 File2 File3
Individual Event - QF Matches
Zhang Lei/He Qi (Shanghai) vs Zhang Zhijun/*Li Gen (Guangdong/Ba Yi) - File1
*Li Gen - Son of Li Yongbo
Jiang Yanjiao (Ba Yi) vs Wang Rong (Jiangsu) - File1
Wang Wi/Yu Hao (Shanghai) vs Cai Biao/Song Fenglian (Hunan) - File1 File2
Xie Zhongbo/Yang Xi (Sichuan) vs Mo Xiao/Liu Jin (Guangxi) - File1

Individual Event - Finals
Zhang Nan/Xie Jing (Beijing) vs Zhang Zhijie/Feng Chen (Ba Yi) File1
Jiang Yanjiao (Ba Yi) vs Zhu Jingjing (Guangdong) File1
Zhou Wenlong (Liaoning) vs Liu Jingzu (Sandong) File1 File2

Join files with FreeSplit, if necessary
View with KMPlayer or VLC Player