Search This Blog/搜尋羽球物語內容

24.5.09

Links of Video Sharing - 11th Chinese National Games - Badminton (Preliminary match)


Ma Jin (Shandong) 马晋 vs 刘芳华 Liu Fanghua (Liaoning)
[RS - Link] [SS - Link]
Lu Lan (Jiangsu) 卢兰 vs 王晓理 Wang Xiaoli (Hubei)
[RS - Link] [SS - Link]
Gao Ling/Wei Yili (Hubei) 高崚/魏轶力 vs 成淑/孫曉黎 Cheng Shu/Sun Xiaoli (Jiangsu)
[RS - Link] [SS - Link]
Chen Jin (Jiansu) 陈金 vs 鲍春来 Bao Chunlai (Hunan)
[SS - Link]
Tao Jiaming/Sun Junjie (Jiansu) 陶嘉明/孙君杰 vs 郑波/柴飙 Zheng Bo/Chai Biao (Hunan)
[SS - Link]
Chen Long (Fujian) 谌龙 vs 林丹 Lin Dan (Bayi)
[SS - Link]
Chen Hong (Fujian) 陈宏 vs 张棋 Zhang Qi (Bayi)
[SS - Link]
Guo Zhengdong/Liu Xiaolong (Fujian) 郭振东/刘小龙 vs 熊帅/张志杰 Xiong Shuai/Zhang Zhijie (Bayi)
[SS - Link]

(Courtesy of haris & ilovecp)