Search This Blog/搜尋羽球物語內容

11.12.09

Links of Video Sharing - 2009 East Asian Games (Badminton)

Individual Finals (Dec 13, 2009)
Choi Ho Jin vs Lin Dan [RF - Link]
Chung Hsien HU/Chia Hsin TSAI vs Hung Ling CHEN/Yu Lang LIN [SS - L1 L2 ]
Dan ZHANG/Zhibo ZHANG vs Jin MA/Xiaoli WANG [SS - Link ]
Pui Yin YIP vs Mi ZHOU [SS - L1 L2 L3 L4 ]
Yawen ZHANG/Jiaming TAO vs Jin MA/Nan ZHANG [SS - L1 L2 L3 ]

Individual SF (Dec 12, 2009)
Yawen ZHANG/Jiaming TAO vs Pei Chen HSIEH/Hung Ling CHEN [SS - L1 L2 ]
Dan LIN] vs Wanho SON [SS - L1 L2]
Ho Jin CHOI vs Hsuan Yi HSUEH [SS - L1 L2 L3]
Dan ZHANG/Zhibo ZHANG vs Shu CHENG/Yunlei ZHAO [SS - L1 L2]
Chung Hsien HU/Chia Hsin TSAI vs Gi Jung KIM/Yikoo KWON [SS - L1 L2]
Hung Ling CHEN/Yu Lang LIN vs Biao CHAI/Nan ZHANG [SS - L1 L2]

Men's Team Finals (Dec 11, 2009)
China vs Korea
Dan Lin vs Wan Ho Shon [BnF - Link]
Long Chen vs Baek Cheol Shin [BnF - Link]
Biao Chai/Nan Zhang vs Yi Goo Kwon vs Ki Jung Kim [BnF - Link]
Pengyu Du vs Ho Jin Choi [BnF - Link]

Women's Team Finals (Dec 10, 2009)
China vs Taipei
Jingyun Xia vs Ya Ching Hsu
L1 L2 (267.53MB)
Xiaoli Wang/Jin Ma vs Yu Chin Chien/Wen Hsing Cheng
L1 L2 L3 L4 (6.71MB)
Shanshan Fu vs Hsiao Ma Pai
L1 L2 L3 L4 L5 L6 (201.23MB)
Shu Cheng/Yunlei Zhao vs Pei Rong Wang/Pei Chen Hsieh
L1 L2 L3 L4 (35.07MB)

Men's Team SF (Dec 10, 2009)
China vs Japan
Lin Dan vs Sho Sasaki [BnF - Link]
Chen Long vs Kazushi Yamada [BnF - L1 L2]

(Courtesy of deadcock, wwwchentk & ilovecp)