Search This Blog/搜尋羽球物語內容

2.2.09

Badminton Players - China/羽毛球运动员-中国


Arranged by Alphabet/依英文字母编排顺序:

B - [Bao Chunlai-鲍春来]

C -[Cai Yun-蔡赟][Chai Biao-柴飚] [Chen Changjie-陈昌杰][Chen Hong-陈宏][Chen Hongyong-陈红勇][Chen Jin-陈金]
[Chen kang-陈康][Chen Lin-陈琳][Chen Long-谌龙][Chen Qiqiu-陈其遒]
[Chen Xingdong-陈兴东][Chen Ying-陈颖[Chen Yu-陈郁]
[Chen Yuliang-陈玉娘][Chen Zhiben-陈志贲]

D - [Dai Yun-戴韫][Dong Jiong-董炯][Du Jing-杜婧][Du Pengyu-杜鹏宇]

F - [Fu Haifeng-付海峰]

G - [Gao Ling-高崚][Ge Cheng-葛成][Ge Fei-葛菲][Gong Ruina-龚睿那]
[Gong Weijie-龚伟杰][Gong Zhichao-龚智超][Guan Weizhen-关渭贞][Gu Jun-顾俊]
[Guo Zhendong-郭振东]

H - [Han Aiping-韩爱萍][Han Jian-韩健][Han Jinna-韩晶娜][He Hanbin-何汉斌]
[Hou Jiachang-候加昌][Huang Hua-黄华][Huang Nanyan-黄楠雁][Huang Sui-黄穗]
[Hwang Zhanzhong-黄展忠]

J - [Jiang Xin-蒋欣][Jiang Xuelian-蒋雪莲][Ji Xinpeng-吉新鹏][JiangYanjiao-蒋燕皎]

L - [Li Lingwei-李玲蔚][Li Mao-李矛][Li Tian-李田][Li YongBo-李永波][Lin Dan-林丹]
[Lin Yanfen-林燕芬][Lin Ying-林瑛][Liu Jun-刘军][Liu Jianjun-刘坚军][Liu Xia-刘霞][Liu Xiaolong-刘小龙][Liu Yong-刘永][Lu Lan-卢兰][Lu Yi-吕轶][Luan Jing-栾劲]
[Luo Yigang-罗毅刚]

M - [Ma Jin-马晋]

N - [Nong Qunhua-农群华]

P - [Pan Pan-潘攀][Peng Xingyong-彭新勇]

Q - [Qian Ping-钱萍][Qin Yiyuan秦艺源][Qiu Yanbo-邱彦博]

S - [Sang Yang-桑洋][ShenYe-沈烨][Shi Fangjing-史方静][Shi Wen-施文][Sun Jun-孙俊]
[Sun Junjie-孙君杰][Sun Man-孙曼][Sun zhian-孙志安]

T - [Tang Hetian-唐鹤恬][Tang Jiuhong-唐九红][Tang Xianhu-汤仙虎]
[Tang Yongshu-唐永淑][Tian Bingyi-田秉毅][Tian Qing-田卿][Tao Jiaming-陶家明][Tao Xiaoqiang-陶晓强]

W - [Wang Lin-王琳][Wang Pengren-王朋仁][Wang Wei-王伟][Wang Siyun-王思韵][Wang Wenjiao-王文教]
[Wang Xiaoli-王晓理][Wang Xiaoyuan-王晓圆][Wang Yihan-王仪涵][Wei Yili-魏轶力][Wen kai文凯][Wu Dixi-吴迪西]
[Wu Jianqui-吴健秋][Wu Wenjing-吴文静][Wu Wenkai-吴文凯[Wu Yuhong-吴宇紅]
[Wu Yunyong-吴云勇]

X - [Xia Xuanze-夏煊泽][Xie Xingfang-谢杏芳][Xie Zhongbo-谢中博]
[Xiong Guobao-熊国宝][Xu Chen-徐晨]

Y - [Yang Yang-杨阳][Yang Wei-杨维][Yao Fen-姚芬][Yao Ximing-姚喜明]
[Yao Yan-尧燕][Ye Zhaoying-叶钊颖][Yu Jinhao-余锦豪][Yu Lizhi-余立志]
[Yu Yang-于洋][Yu Yuedong-庾跃东]

Z - [Zhang Ailing-张爱玲][Zhang Jiewen-张洁雯][Zhang Jinkang-张晋康][Zhang Jun-张军]
[Zhang Ning-张宁][Zhang Qiang-张強]
[Zhang Qingwu-张青武][Zhang Yawen-张亚雯]
[Zhao Jianhua-赵剑华][Zhao Tingting-赵婷婷][Zhao Yunlei-赵芸蕾][Zheng Bo-郑波]
[Zhen Yuli-郑昱鲤][Zheng Yumin-郑昱闽]
[Zhou Jincan-周金燦][Zhou Lei-周蕾][Zhou Wenlong-周文龙][Zhu Jingjing-朱晶晶]
[Zhu Lin-朱琳][Zhu Wei Lun-朱伟伦]