Search This Blog/搜尋羽球物語內容

27.9.08

Links of Video Sharing- Semifinals of China Masters 2008/中國大師赛半決賽錄像下载连接


Shu CHENG/Yunlei ZHAO 成淑/赵芸蕾 vs Nicole GRETHER/Charmaine REID 妮可/雷德卡曼尼 L1 L2 L3 L4
Lin WANG 王琳 vs Yihan WANG 王儀涵 L1 L2 L3 L4 L5 L6
Markis KIDO/Hendra SETIAWAN马尔基斯/亨德拉 vs Hendra Aprida GUNAWAN/Joko RIYADI古納萬/瑞亞迪 L1 L2 L3
Sony DWI KUNCORO 索尼 vs Chunlai BAO 鲍春来 L1 L2 L3 L4 L5 L6 L7
Zhongbo XIE/Yawen ZHANG 謝中博/张亚雯 vs Hanbin HE/Yang YU何汉斌/於洋 L1 L2 L3 L4
(courtesy of modious)

Shu CHENG/Yunlei ZHAO 成淑/赵芸蕾 vs Nicole GRETHER/Charmaine REID 妮可/雷德卡曼尼 L1 L2
Sony DWI KUNCORO 索尼 vs Chunlai BAO 鲍春来 L1 L2 L3
Zhongbo XIE/Yawen ZHANG 謝中博/张亚雯 vs Hanbin HE/Yang YU何汉斌/於洋 L1 L2

(Courtesy of uploader08)

Join files with FreeSplit
記得使用 FreeSplit 1.0.1 漢化版 將各檔連接