Search This Blog/搜尋羽球物語內容

22.3.10

Links of Video Sharing - Wilson Swiss Open Super Series 2010Finals - March 21, 2010
Yong Dae Lee/Hyo Jung Lee vs Baek Cheol Shin/Hyun Young Yoo
[SS- Part 1 Part 2 Part 3][MF- Part 1 Part 2 Part 3][115- Linkj]
[cn.gif] Shixian Wang vs Yanjiao Jiang [cn.gif][SS- Part 1 Part 2 Part 3][MF- Part 1 Part 2 Part 3][115- Link]
[cn.gif] Jin Chen vs Long Chen [cn.gif][SS- Part 1 Part 2 Part 3 Part 4][MF- Part 1 Part 2 Part 3 Part 4
[115- Link]
[cn.gif] Qing Tian/Yang Yu vs Miyuki Maeda/Satoko Suetsuna [SS- Part 1 Part 2 Part 3][MF- Part 1 Part 2 Part 3[115- Link]
Sung Hyun Ko/Yeon Seong Yoo vs Kean Keat Koo/Boon Heong Tan [SS- Part 1 Part 2 Part 3][MF- Part 1 Part 2 Part3][115- Link]

Semifinals - March 20, 2010

Miyuki Maeda/Satoko Suetsuna vs Jung Eun Ha/Kyung Won Lee [SS- Part 1 Part 2 Part 3 Part 4][MF- Part 1 Part 2 Part 3 Part 4][115- Link]
Baek Cheol Shin/Hyun Young Yoo vs Thomas Laybourn/Kamilla Rytter Juhl
[SS- Part 1 Part 2 Part 3 Part 4][MF- Part 1 Part 2 Part 3 Part 4][115- Link]
[cn.gif] Shixian Wang vs Ella Diehl [SS- Part 1 Part 2 Part 3][MF- Part 1 Part 2 Part 3][115 Link
[cn.gif] Jin Chen vs Pengyu Du [cn.gif][SS- Part 1 Part 2 Part 3][MF- Part 1 Part 2 Part 3][115- Link]
Kean Keat Koo/Boon Heong Tan vs Mathias Boe/Carsten Mogensen [SS- Part 1 Part 2 Part 3][MF- Part 1 Part 2 Part 3][115- Link]

Quarterfinals - March 19, 2010
Chen Jin vs Nguyen Tien Minh [115 - Link][MF - L1 L2 L3 L4]
Ella Diehl vs Lu Lan [115 - Link][MF - L1 L2 L3 L4]
Du Pengyu vs Hu Yun [115 - Link][MF - L1 L2 L3 L4 L5]
Peter Gade vs Lin Dan [115 - Link][MF - L1 L2 L3 L4][go2upload - L1 L2 L3 L4 L5]
[RS - L1 L2 L3 L4]
Jiang Yanjiao vs Juliane Schenk [115 - Link]

(Courtesy of speedy210, ilovecp & vaido)