Search This Blog/搜尋羽球物語內容

17.4.10

Links of Video Sharing - Badminton Asia Championships 2010


Finals - April 18, 2010
[cn.gif] Dan Lin vs Zhengming Wang [cn.gif] [SS - Link][RS - L1 L2 L3 L4 full version][u115 - Link]
[cn.gif] Xuerui Li vs Xin Liu [cn.gif] [SS - Link]
Peng Soon Chan/Liu Ying Goh vs Yeon Seong Yoo/Min Jung Kim [SS -Link][u115 - Link]
Yoo YS/Cho GW vs Hung Ling Chen/Yu Lang Lin [RS - L1 L2 L3 L4 L5][u115 - Link]

Semifinals - April 17, 2010

Peng Soon Chan/Liu Ying Goh vs Devin L.F./Liliyana [SS - Link]
[cn.gif] Xin Liu vs Mi Zhou [SS - Link]
[cn.gif] Zhengming Wang vs Kenichi Tago [SS - Link]
Hung Ling Chen/Yu Lang Lin vs Sang Hoon Han/Ji Man Hwang [SS - Link]
[cn.gif] Xuerui Li vs Saina Nehwal [SS - Link]

Quarterfinals - April 16, 2010
[cn.gif] Lin Dan vs Hu Yun [RS - L1 L2]
Devin.L.F./Liliyana vs Yohan Hadikusumo Wiratama/Ying Suet Tse [RS - L1 L2 L3 L4]
Mi Zhou vs Salakjit Ponsana
[cn.gif] Dan Lin vs Yun Hu [SS - Link (2 matches)]
Sang Hoon Han/Ji Man Hwang vs Rupesh K T Kumar/Sanave Thomas [SS - Link]
[cn.gif] Xin Liu vs Aditi Mutatkar [SS - Link]

Day 4 - April 15, 2010
Andre Kurniawan Tedjono vs Boonsak Ponsana G1 [SS -Link]
Kenichi Tago vs Yan Kit Chan [SS -Link]
Salakjit Ponsana vs Aiying Xing [SS - Link]
[cn.gif] Xin Liu vs Sayaka Sato [SS - Link]
Yeon Seong Yoo/Min Jung Kim vs Chun Wei Wu/Wen Hsing Cheng [SS - Link]

(Courtesy of Vaido & ilovecp)