Search This Blog/搜尋羽球物語內容

25.5.10

Links of Video Sharing - 2010 China Badminton Super League


Round 6 - June 13, 2010
Guangzhou vs Ba Yi
XD GuoZD ZhangJK vs HeHB FengC Link
MS WangZM vs LinDan (HQ mp4 format) Part 1 Link Part 2 Link
MD HongW GudZD vs HeHB LiG Link
WS OuDN vs JiangYJ Link
Round 5 - June 10, 2010
Ba Yi vs Shanghai
WD Pan Pan/FengC vs LiuYC/Xie Jing Link
MS Lin Dan vs LuQC (source from alex_zha) L1 L2
MD He Hanbin/He Hanqing vs ChenZB/YuH Link
Hunan vs Zhejiang
WD Tian Qing/Xia Huan vs ZhouB/Zhang Yawen Link
MS Bao Chunlai vs Du Pengyu Link
MD Zheng Bo/Chai Biao vs Zhang Nan/Sang Yang Link
XD Chai Biao/Bao Yixine vs Zhang Yawen/Zhang Nan Link
Guangzhou vs Jiangsu
WD Zhang Jiewen/Zhang Jinkang vs Cheng Shu/TangJinhuaLink
MS Wang Zhengming vs Chen Jin (source from kingson) L1 L2 L3
Round 4 - June 6, 2010
Shanghai vs GuangZhou
XD ChenZB XieJ vs GuoZD ZhangJK Link
WS WangYH vs LiuX (HQ version from Kingson) L1 L2 L3 or Link
WD XieJ HuMY vs ZhangJK ZhangJW (HQ version from Kingson) L1 L2 MS ChenL vs WangZM (HQ version from Kingson) L1 L2 L3 or Link
MD YuJJ YuLY vs GuoZD HongW (HQ version from Kingson) Link
Round 3 - May 30, 2010
Ba Yi vs HuBei
MD HeHB HeHQ vs Li JY DingY Link
or kingson version part1 L1 part2 L2
MS LinD vs ChenYK Link
XD FengC HeHB vs LiR ZhaoYL Link
WS JiangYJ vs LiW Link
Round 2 - May 27, 2010
HuNan vs JiangSu
WD TianQ/BaoYX vs CheungS/ShangJH Link
WS ChenXJ vs LoL (HQ from Kingson) L1 L2 L3
MD ChaiB/LiuPX vs CaiY/XuC Link
MS BaoCL vs ChenJ Link
Link (HQ version from Kingson)
XD TianQ ZhengB vs TaoJM SunXL Link
HuBei vs GuangZhou
WD YuY/WangXL vs MeiQL/QiuH Link
WS LiW vs LiuX Link
MD LiR/RaoYQ vs HongW/GudZD Link
MS WenK vs WangZM Link
XD LiR/ZhaoYL vs ZhangJW/LiYS Link

Round 1 - May 22, 2010
Ba Yi vs HuNan
Match 1 XD FengC HeHB vs ZhengB TianQ Link
Match 2 MS LinDan vs BaoChunLai Link
Match 3 WD PanP LiXR vs TianQ XiaH Link
Match 4 WS JiangYJ vs ShiXQ Link
Match 5 MD ZhengB ChaiB vs HeHB HeHQ Link
GuangZhou vs QingDao

Match 1 XD ZhangJW GuoZD vs MaJin QiuZH Link
Match 2 MS WangZM vs ZhouML Link
Match 3 WD ZhangJK ZhongQX vs MaJ DuJ Link
Match 4 WS LiuX vs WangX Link

(Courtesy of ilovecp & Kingson)