Search This Blog/搜尋羽球物語內容

12.8.08

8月12日赛事中國单双六強与对手2007-2008交战紀錄

男子单打前16名
[中國] 林丹 2-2 [韓國]朴成奐
2007 1.18 馬來西亞公開賽 14-21 17-21
2007 11.11 法國公開賽 21-18 21-10
2007 11.21 中國公開賽 21-19 20-22 17-21
2008.5.18 湯姆斯杯羽賽 10-21 21-18 21-8
~~~~~~~~~~
男子单打前16名
[中國] 鮑春來 1-0 [波蘭]普热梅斯瓦夫·瓦查
2007.6.20
印尼羽賽 21-12 21-16
~~~~~~~~
男子双打前16名
[中國] 蔡赟/傅海峰 0-1 [丹麥] 延斯·迪尔勒夫·埃里克森/马丁·伦高德
2007.10.27 丹麥羽賽 16-21 23-21 19-21
~~~~~~~~
男子双打前16名
[中國] 谢中博/郭振东 0-2 [印尼] 马尔基斯·基多/亨德拉·塞蒂亚万
2007.10.25
丹麥羽賽 20-22 21-17 19-21
2007.10.25
中國羽賽 12-21 19-21
~~~~~~~~
混合双打前16名

[中國] 何汉斌/于洋 2-0 [英國] 安东尼·克拉克/唐娜·凯洛格
2007.5.2 新加坡羽賽 21-19-22-20
2008.3.16
全英公開賽 21-15 21-9
~~~~~~~~
混合双打前16名

[中國] 高崚/郑波 3-0 [英國] 内森·罗伯逊/盖尔·埃姆斯
2007.1.21
馬來西亞羽賽 21-12 14-21 21-15
2007.3.9
全英公開 21-17 18-21 23-21
2007.7.14
中國大師 21-18 21-12