Search This Blog/搜尋羽球物語內容

14.3.09

Semifinals- Wilson Badminton Swiss Open SS 2009/瑞士羽毛球超级赛半決赛赛程


Starting at *21:00 March 14, 2009

XD - Xu Chen/Zhao Yunlei 徐晨/赵芸蕾 vs 李龙大/李孝贞 Lee Yong Dae/Lee Hyo Jung
XD-Zheng Bo/Ma Jin 郑波/马晋 vs 普拉帕卡莫尔/桑松卡姆 Sudket Prapakamol/Saralee Thoungthongkam
WS - Lu Lan 卢兰 vs 王仪涵 Wang Yihan
MS - Chen Jin 陈金 vs 林丹 Lin Dan
WS - Jiang Yanjiao 蒋燕皎 vs 皮红艳 Pi Hongyan

Starting at *02:00 March 15, 2009
MS - Lee Chong Wei 李宗伟 vs 约根森 Jan O Jorgensen
WD - Lee Hyo Jung/Lee Kyung Won 李孝贞/李敬元 vs 河贞恩/金旻贞 Ha Jun Eun/Kim Min Jung
MD - Cai Yun/Fu Haifeng 蔡赟/傅海峰 vs 古健杰/陈文宏 Koo Kien Keat/Tan Boon Heong
WD - Cheng Wen Hsing/Chien Yu Chin 程文欣/简毓瑾 vs 杜婧/于洋 Du Jing/Yu Yang
MD - Lee Yong Dae/Shin Baek Choel 李龙大/申白喆 vs 鲍伊/摩根森Mathias Boe/Christen Mogensen

* China/Hongkong/Taiwan/Malaysia local time or GMT+8 hours. 以上為中港台馬時間或GMT+8小時